Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson erbjuder aktieägarna att förvärva Övrig verksamhet

13:22 / 25 March 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonesson erbjuder aktieägarna att förvärva Övrig verksamhet Wilh. Sonessons styrelse har beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman 24 april 2002 en uppdelning av nuvarande verksamhet i två separata bolag. Wilh. Sonesson blir ett renodlat och fokuserat Consumer Healthcare-företag och Övrig verksamhet samlas i ett nytt bolag, innefattande Sonesson Inredningar, SoftCenter, MW Trading samt investeringar inom teknologiområdet exklusive Optilink. Som tidigare informerats har Wilh. Sonessons styrelse beslutat att föreslå den ordinarie bolagsstämman att dela ut innehavet i Optilink till Wilh. Sonessons aktieägare. Övrig verksamhet kommer att säljas ut med företrädesrätt för Wilh. Sonessons aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till förvärv av en (1) ny aktie i Övrig verksamhet för fyra (4) kronor. Aktieägare av serie A respektive B har rätt att förvärva en ny aktie av i första hand samma aktieslag. Det bokförda värdet av tillgångarna i Övrig verksamhet uppgår till cirka 255 MSEK och utförsäljningspriset är totalt cirka 104 MSEK. Detaljerad information om förslaget och utförsäljningen kommer att presenteras i en informationsPM till aktieägarna som beräknas distribueras senast den 17 april 2002. "Bakgrunden till förslaget är att Consumer Healthcare-företagens marknadsvärde och potential inte framkommer i en koncern med flera olika verksamhetsinriktningar. En särnotering av Övrig verksamhet ger goda förutsättningar att skapa större värden i båda verksamheterna. Inom Consumer Healthcare planerar vi att genomföra förvärv inom läkemedelsbranschen samtidigt som vi kan ta tillvara och utveckla de värden som ligger i Övrig verksamhet" säger Bo Håkansson, styrelseordförande i Wilh. Sonesson. Lund den 25 mars 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta; Greg Dingizian, tel 046-280 81 00, 0705-78 54 40 greg.dingizian@wilhsonesson.com Bo Håkansson, styrelseordförande, tel 046-280 81 00, 0705-98 57 22 bo.hakansson@wilhsonesson.com Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott samt därtill relaterade egenvårdsprodukter www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/25/20020325BIT00640/wkr0002.pdf

Show as PDF