Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson förvärvar agenturverksamhet i Norge

09:15 / 15 February 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonesson förvärvar agenturverksamhet i Norge Wilh. Sonesson fortsätter fokuseringen till hälsoprodukter genom att via dotterbolaget MaxMedica Naturläkemedel AB förvärva Vitamed A/S rörelse i Norge av United Care Scandinavia AB. Vitameds omsättning 2001 uppgick till cirka 11 MSEK. I avtalet ingår en exklusiv försäljningsrättighet av hudvårdskrämen Jabu'She i Norden. Docent Harry Beitner, chef vid dermatologiska enheten på Karolinska Institutet i Stockholm, har lett studien som visade goda effekter och tydliga regenererande egenskaper mot åldersrelaterade förändringar i huden. Köpeskillingen uppgår till 5,0 MSEK och erläggs med 1,5 MSEK kontant och med 230 870 Wilh. Sonessons B-aktier. Efter genomförd affär reduceras antalet egenägda aktier i Wilh. Sonesson och uppgår därefter till 369 130. Affären beräknas påverka de finansiella nyckeltalen positivt för innevarande år. Tillträde sker idag den 15 februari 2002. " Förvärvet av verksamheten i Norge ligger i linje med vår strategi om att etablera oss som en av marknadens ledande aktörer av hälsoprodukter i Norden. Genom att etablera verksamhet i samtliga nordiska länder kan vi erbjuda våra leverantörer ökade försäljningsvolymer ", säger Greg Dingizian, VD Wilh. Sonesson. Lund den 15 februari 2002 Greg Dingizian VD För mer information kontakta; Greg Dingizian, tel 046-280 81 00, 0705-78 54 40 greg.dingizian@wilhsonesson.com Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott samt därtill relaterade egenvårdsprodukter www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00290/bit0001.pdf

Show as PDF