Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Huvudägaren Bo Håkansson lämnar erbjudande om köpoptioner till styrelse/ledning

14:29 / 20 December 2002 Midsona Press release

Huvudägaren Bo Håkansson lämnar erbjudande om köpoptioner till styrelse/ledning Bo Håkansson har anmält till styrelsen 2002-12-20 att han har lämnat ett erbjudande till samtliga ledamöter i styrelsen och medlemmar i koncernledningen om förvärv av köpoptioner i Wilh. Sonesson AB. Utställare är Farstorp Gård & Förvaltnings AB, ett bolag helägt av Bo Håkansson. Erbjudandet omfattar totalt 1.300.000 aktier , vilket motsvarar 4.6 % av det totala antalet utgivna aktier. Lösen av optionerna kommer inte leda till någon utspädningseffekt. Ersättning för optionerna utgår med marknadsmässigt vederlag beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Löptid för optionerna är till 2005-12- 31. Lund 2002-12-20 Fredrik Lindgren vVD/CFO Wilh. Sonesson AB För mer information kontakta Fredrik Lindgren, Tel: 046-280 81 00 Mobil: 0705-616177 fredrik.lindgren@wilhsonesson.com Genom väldokumenterade produkter skall Wilh. Sonesson erbjuda den nordiska marknaden produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT01130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT01130/wkr0002.pdf

Show as PDF