Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Rättelse Antalet Ägda Aktier

RÄTTELSE ANTALET ÄGDA AKTIER Flaggningsmeddelande - Wilh. Sonesson äger 5 % av antalet aktier Wilh. Sonesson AB (publ) styrelse beslutade den 12 augu...

10:07 / 20 Nov Midsona Press release

Wilh. Sonesson förvärvar Biotics i Finland

Wilh. Sonesson förvärvar Biotics i Finland · Biotics är ett av Finlands ledande företag inom egenvård · Ökning av vinsten per aktie, förstärkning av ...

09:08 / 29 Oct Midsona Press release

Active Capital noteras idag på Nya Marknaden

Active Capital noteras idag på Nya Marknaden Active Capital noteras idag på Nya Marknaden vid Stockholmbörsen med ticker "ACAP". En handelspost u...

10:02 / 22 Jul Midsona Press release

Information om Active Capital

Information om Active Capital Wilh. Sonessons erbjudande att köpa aktier i Active Capital fulltecknades, vilket meddelades 2002-07-12. Distribution a...

17:08 / 18 Jul Midsona Press release

Active Capitals prospekt offentliggjort

Active Capitals prospekt offentliggjort I dag den 17 juni 2002, offentliggörs Active Capitals noterings- och erbjudandeprospekt. Prospektet finn...

19:37 / 17 Jun Midsona Press release

Ny vd för Sonesson inredningar

NY VD FÖR SONESSON INREDNINGAR Till ny verkställande direktör för Sonesson Inredningar AB och tillika koncernchef för SONO-gruppen har utsetts Pontus...

15:01 / 10 Jun Midsona Press release

Bolagsstämma i Wilh. Sonesson AB (publ)

Bolagsstämma i Wilh. Sonesson AB (publ) Vid ordinarie bolagsstämma i Wilh. Sonesson den 24 april 2002 fattades följande beslut. Resultat och balansrä...

10:40 / 25 Apr Midsona Press release

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002 (1) Styrelsen föreslår renodling av koncernen till Consumer Healthcare genom utförsäljning av övrig verksamhe...

17:31 / 24 Apr Midsona Press release

Wilh. Sonesson delar ut aktierna i Optilink

Wilh. Sonesson delar ut innehavet i Optilink till aktieägarna Wilh. Sonessons styrelse har beslutat att föreslå nästa ordinarie bolagsstämma, ...

09:49 / 14 Feb Midsona Press release