Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson fortsätter fokuseringen till hälsoprodukter och förvärvar MaxMedica i Danmark

15:18 / 4 September 2001 Midsona Press release

Wilh. Sonesson fortsätter fokuseringen till hälsoprodukter och förvärvar MaxMedica i Danmark Wilh. Sonesson fortsätter fokuseringen till hälsoprodukter genom att via det helägda svenska dotterbolaget MaxMedica Naturläkemedel AB förvärva 89,5 % av aktierna i MaxMedica Bodycare (MMB) A/S i Danmark av Lifco. Resterande 10,5 % av aktierna ägs av bolagets VD Kirsten Jorsal. Köpeskillingen uppgår till 0,2 MSEK. Försäljningen uppgick till cirka 9,0 MSEK och eget kapital uppgick till 2,4 MSEK år 2000. Förvärvet beräknas påverka de finansiella nyckeltalen marginellt för innevarande år. Tillträde sker idag den 4 september 2001. "Förvärvet är ett naturlig steg och ligger i linje med vår strategi om att finna kompletteringsförvärv av hälsokostföretag i Norden. Genom detta förvärv kan vi erbjuda våra leverantörer bredare täckning i Norden. Vi kommer att fortsätta renodlingen och fokuseringen till hälsoprodukter genom förvärv av hälsoproduktföretag och avyttring av verksamheter som inte tillhör kärnverksamheten", säger Greg Dingizian, VD Wilh. Sonesson. Malmö den 4 september 2001 Greg Dingizian VD För mer information kontakta; Greg Dingizian, tel 040-350 700, 0705-78 54 40 greg.dingizian@wilhsonesson.com Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett kraftigt växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses hälsokost, functional food och livsmedel med hälsoprofil, samt därtill relaterade egenvårdsprodukter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/04/20010904BIT00730/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/04/20010904BIT00730/bit0001.pdf

Show as PDF