Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson kallar till extra bolagsstämma

10:55 / 28 August 2001 Midsona Press release

Wilh. Sonesson kallar till extra bolagsstämma Vid dagens styrelsemöte fattades beslut att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 8 oktober 2001 i Malmö. Vid den extra bolagsstämma kommer bland andra följande ärenden tas upp till behandling. · Val av nya styrelseledamöter · Flyttning av styrelsens säte till Lund · Ändring av bolagsordningens beskrivning av verksamheten · Förändrade former för kallelse till bolagsstämma · Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av 2,5 miljoner egna aktier, samt bemyndigande att överlåta egna aktier · Utgivande av nytt teckningsoptionsprogram Kallelse kommer att ske senast den 10 september 2001, genom pressmeddelande samt publicering i press. Malmö den 28 augusti 2001 Greg Dingizian VD För mer information vänligen kontakta: Greg Dingizian, verkställande direktör, tel 040 - 350 700 alt 070 - 578 54 40, greg.dingizian@wilhsonesson.com Bo Håkansson, styrelseordförande, tel 070-598 57 22 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/28/20010828BIT00300/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/28/20010828BIT00300/bit0002.pdf

Show as PDF