Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson förvärvar Direktlivsgruppen (DFG)

18:09 / 6 August 2001 Midsona Press release

Wilh. Sonesson förvärvar Direktlivsgruppen (DFG) Wilh. Sonesson förvärvar Direktlivsgruppen i Malmö AB (DFG). Wilh. Sonesson etablerar sig som leverantör inom dagligvaruhandeln i Sverige. Direktlivsgruppen är en av de större oberoende importörerna/grossisterna inom frukt och grönt i Sverige. DFGs omsättning uppgick till 97,3 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1.0 MSEK år 2000. Köpeskilling utgår med en fast del samt en tilläggsköpeskilling. Den fasta delen erläggs genom 250 000 nyemitterade aktier i Wilh. Sonesson. Tillträdet sker den 1 september 2001. Förvärvet bedöms få marginell påverkan på Wilh. Sonessons finansiella nyckeltal för innevarande år. Efter förvärvet av DFG kommer antalet aktier i Wilh. Sonesson att uppgå till 26 742 584. " med Wilh. Sonesson, som är ett börsnoterat företag, får vi en stark finansiell och industriell ägare som kommer att vara till stor nytta för våra kunder och leverantörer. Wilh. Sonessons starka position inom hälsokostmarknaden och strategi inom dagligvaruhandeln för hälsoprodukter kombinerat med vår kunskap och erfarenhet inom dagligvaruhandeln kommer att bli mycket bra" säger Thomas de Neergaard, VD i Direktlivsgruppen "genom förvärvet av Direktlivsgruppen fortsätter vi vår fokusering till hälsoprodukter. DFG har ett bra koncept för säkra, trygga och hälsosamma produkter. DFG utgör en god plattform för oss att bygga vidare på med en intressant distributionskanal, bred kundbas, bra logistikplanering. Genom förvärvet tar vi ett steg in på dagligvarumarknaden i Sverige", säger Greg Dingizian, VD i Wilh. Sonesson. Direktlivsgruppen (DFG) grundades 1991. DFG har uppnått en god position på dagligvarumarknaden för frukt & grönt och är idag en av de större oberoende importörerna/grossisterna. DFGs omsättning uppgick till 97,3 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 1,0 MSEK år 2000. Antal kunder uppgår till cirka 300 st. Huvudkontoret ligger i Malmö och antalet anställda uppgår till 20. Malmö den 6 augusti 2001 Greg Dingizian VD För mer information kontakta; Greg Dingizian, tel 040-350 700 alt 070 - 578 5440 greg.dingizian@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/06/20010806BIT00620/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/06/20010806BIT00620/bit0003.pdf

Show as PDF