Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons nyemission fulltecknad

14:14 / 4 July 2001 Midsona Press release

Wilh. Sonessons nyemission fulltecknad Wilh. Sonessons företrädesemission, som avslutades den 29 juni 2001, är fulltecknad. Wilh. Sonesson tillförs därmed 168,7 MSEK före emissionskostnader. Bland de som tecknat sig i emissionen finns såväl institutionella som privata aktieägare. Genom emissionen ökar antalet aktier från 11 246 292 till 22 492 584. Huvudägaren, Bo Håkansson med bolag, har tecknat i nyemissionen och ägarandelen efter nyemissionen uppgår till 39,1% av kapitalet och 53,0% av rösterna. Företagsledningen har deltagit i nyemissionen och ägarandelen uppgår därefter till 10,9% av kapitalet och 7,8% av rösterna " Jag är mycket glad över att vi har genomfört emissionen framgångsrikt. Jag tackar för det förtroende aktieägarna har givit oss " säger Greg Dingizian, VD i Wilh. Sonesson " Min ambition som huvudägare i Wilh. Sonesson är att skapa goda förutsättningar för aktieägarna samt ge företagsledningen resurser att fullfölja fokuseringen till Hälsoprodukter" säger Bo Håkansson, Styrelseordförande i Wilh. Sonesson. I samband med den genomförda emissionen har Swedbank Markets och Erik Penser Fondkommission varit finansiell rådgivare till Wilh. Sonesson. Malmö den 4 juli 2001 Greg Dingizian VD För mer information vänligen kontakta; Greg Dingizian, tel 040 - 350 700 alt 070 - 578 5440 greg.dingizian@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/04/20010704BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/04/20010704BIT00390/bit0001.pdf

Show as PDF