Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson slutför förvärv och genomför riktad nyemission till Lifco

11:17 / 18 July 2001 Midsona Press release

Wilh. Sonesson slutför förvärv och genomför riktad nyemission till Lifco Wilh. Sonesson ingick den 15 maj 2001 ett avtal med Lifco AB, ett bolag helägt av Carl Bennet, om att förvärva bolagen Hälsokostcentralen, MaxMedica och Australian Bodycare-gruppen. Parterna har idag överenskommit tillägg till detta avtal med följande innehåll. Tillträdesdagen för förvärven är bestämd till den 27 juli 2001. Köpeskillingen om 360 MSEK skall erläggas dels med 300 MSEK kontant, dels genom emission av 4 miljoner B-aktier i Wilh. Sonesson, varefter Lifcos ägarandel i Wilh. Sonesson kommer att uppgå till 15,1 % av kapitalet och 9,9 % av rösterna. En representant från Lifco kommer att väljas in i Wilh. Sonessons styrelse i samband med den extra bolagsstämman som kommer att kallas till efter sommaren. I samband med tillträdet kommer lån om cirka 150 MSEK att upptas. De förvärvade bolagen kommer vid tillträdet att vara fria från finansiella skulder. Styrelsen för Wilh. Sonesson beslutade den 17 juli 2001, i enlighet med bemyndigande av ordinarie bolagsstämma den 26 april 2001, om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av 4.000.000 aktier av serie B om nominellt 5 SEK. De nyemitterade aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Lifco AB. Teckning skall ske senast den 27 juli 2001. Emissionskursen för de nya aktierna är 15 SEK per aktie. Efter emissionen uppgår antalet aktier i Wilh. Sonesson till 26.492.582. "Genom förvärvet tar Wilh. Sonesson sitt första stora steg in på området hälsoprodukter. Jag välkomnar samtidigt Carl Bennet som aktieägare i Wilh. Sonesson. Lifcos erfarenhet från hälsokostbranschen kommer att vara till stor nytta för Wilh. Sonesson." säger Bo Håkansson, Styrelseordförande i Wilh. Sonesson "Jag ser framemot att utveckla Lifcos affärsområde Hälsokost i Wilh.Sonessons regi. Det kommer att bli en intressant kombination, som möjliggör fortsatt expansion och värdetillväxt", säger Carl Bennet, Styrelseordförande i Lifco AB Malmö den 18 juli 2001 Greg Dingizian VD För mer information vänligen kontakta: Greg Dingizian, tel 040-350 700 alt. 070 578 5440 greg.dingizian@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/18/20010718BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/07/18/20010718BIT00080/bit0001.pdf

Show as PDF