Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Nettoresultat 5 MSEK högre p g a lägre skatt

15:22 / 15 March 2001 Midsona Press release

Nettoresultat 5 MSEK högre p g a lägre skatt Wilh. Sonesson faktiska skatt för år 2000 blir lägre än vad som tidigare redovisats i bokslutskommunikén den 15 februari i år. Som en följd av detta ökar årets resultat efter skatt till 15,8 MSEK, vilket motsvarar 1,41 SEK per aktie. Eget kapital per aktie ökar med 0,4 SEK till 20,3 SEK. Avkastning på eget kapital ökar till 7,1% och soliditeten ökar till 29,1%. I bokslutskommunikén redovisades årets resultat till 10,8 MSEK, vilket motsvarar 0,91 SEK per aktie. Förändringen berör ej resultatet före skatt som för år 2000 uppgick till 21,5 MSEK i enlighet vad som redovisades i bokslutskommunikén. Den förändrade skattekostnaden avser effekter vid avyttringen av aktierna i HelikopterService Euro Air AB. Bolagsstämman kommer såsom tidigare meddelats att äga rum den 26 april 2001, kl 17.30 i Malmö Börshus. Årsredovisningen beräknas distribueras till aktieägarna vecka 14 och kommer att finnas tillgänglig i Wilh. Sonessons lokaler på Stora Nygatan 61 i Malmö. Malmö den 15 mars 2001 Wilh. Sonesson AB (publ) Greg Dingizian VD För mer information kontakta; Greg Dingizian, tel 040-35 07 00 greg.dingizian@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00810/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00810/bit0002.pdf

Show as PDF