Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Förslag till nya styrelseledamöter i Wilh. Sonesson

11:37 / 8 October 2001 Midsona Press release

Förslag till nya styrelseledamöter i Wilh. Sonesson Inför extra bolagsstämma den 8 oktober 2001 har följande förslag på nya styrelseledamöter i Wilh. Sonesson AB (publ) lagts fram. Förslaget har stöd av ägare i Wilh. Sonesson representerande 62,9% av rösterna och 57,7% av aktierna. Styrelseförändringarna är en följd av Wilh. Sonessons fokusering mot Hälsoprodukter och ägarförändringar under året, där Lifco är näst största ägare med 15,1% av kapitalet och 9,9% av rösterna. De nya styrelseledamöterna har en bred kompetens inom framför allt läkemedels- och konsumentvarusektorn. Jörgen Johnsson, född 1948, har lång internationell erfarenhet från såväl marknadsföring av läkemedel som konsumentprodukter. Senast var han VD och globalt ansvarig för Pharmacia Upjohn receptfria läkemedel, samt medlem i koncernledningen mellan åren 1995-2000. Dessförinnan har han innehaft olika ledande befattningar inom läkemedelsindustrin enligt nedan; VD Pharmacia Consumer Pharma 1993-95, VD och Produktbolagschef Leo Medical Products AB 1988-93, Marknadsdirektör Pharmacia Leo 1986-88, Marknadsdirektör AB Leo 1979-88 Conny Karlsson, född 1955, är ledamot av ledningsgruppen för Bonnier AB. Han har lång erfarenhet av konsumentprodukter och har haft olika ledande positioner internationellt inom konsumentvarusektorn enligt nedan; VD Duni AB 1990-2000, Advertising Manager, Procter & Gamble UK 1989-90 Country Manager, Procter & Gamble, Scandinavia 1985-89, Associate Advertising Manager, Procter & Gamble Scandinavia 1984-85, Marketing Manager Procter & Gamble E&SO (Geneva) 1983-84, Brand Manager, Procter & Gamble 1980-82 Erik Gabrielson, född 1962 advokat och delägare i Advokatfirman Vinge KB styrelseledamot i bl a Lifco AB (publ), Elanders AB (publ), Switchcore AB (publ) Malmö den 8 oktober 2001 Greg Dingizian VD För mer information kontakta; Greg Dingizian, tel 040-350 700, 0705-78 54 40 greg.dingizian@wilhsonesson.com Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses kosttillskott, naturläkemedel, läkemedel, functional food och livsmedel med hälsoprofil, samt därtill relaterade egenvårdsprodukter ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00270/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/08/20011008BIT00270/bit0001.pdf

Show as PDF