Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson senarelägger sin emission, avvaktar försäljningsförhandlingar

18:11 / 11 September 2000 Midsona Press release

Wilh. Sonesson senarelägger sin emission, avvaktar försäljningsförhandlingar Sedan Wilh. Sonesson informerade om styrelsens beslut om att renodla verksam- heten i Wilh. Sonesson till att endast omfatta det som tidigare benämndes affärs-område teknologi, har ett stort intresse visats för de verksamhetsgrenar som Wilh. Sonesson avser avyttra. Försäljningarna kommer att påverka kapitalstrukturen och kan därmed också komma att påverka emissionsbehovet. Vid sidan av detta har det i pressen förekommit uppgifter om att en undersökning, rörande insiderhandel i Wilh. Sonessons aktier, pågår. Av dessa två skäl har Wilh. Sonessons styrelse beslutat senarelägga tidigare aviserad emission. Styrelsen beräknar ta nytt beslut i emissionsfrågan under oktober. Malmö 2000-09-11 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB 040 - 35 07 00 www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/11/20000911BIT01290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/11/20000911BIT01290/bit0002.pdf

Show as PDF