Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons portföljbolag Real Venture Group etablerar sig i Asien, värdet på investeringen mer än femfaldigad

10:14 / 11 July 2000 Midsona Press release

Wilh. Sonessons portföljbolag Real Venture Group etablerar sig i Asien, värdet på investeringen mer än femfaldigad Real Venture Group (RVG) etablerar sig med kontor i Hong Kong. För att finansiera expansionen har Real Venture Group, den tyska VenCap fonden Digital Mountain och Wilh. Sonesson tecknat avtal om att öka kapitalet i Real Venture Group. Digital Mountain har beslutat att investera 12 MSEK. Den bakomliggande värderingen innebär att Wilh. Sonessons initiala investering om 10 MSEK nu, sex månader senare, betingar ett värde om 54 MSEK. Wilh. Sonesson kommer att investera lika mycket som Digital Mountain. På detta sätt tillförs RVG 24 MSEK. Real Venture Group är ett innovationsföretag som skapar nya bolag inom mobilt internet. Hittills har Real Venture Group skapat fyra framgångsrika företag; Red Message, Incirco, Mediatude och Ariad Consulting. Real Venture Group finns sedan tidigare etablerade i Stockholm och London. - I den expansion som Real Venture Group genomfört, har Wilh. Sonessons erfarenhet och stöd varit mycket värdefullt, säger Sten Karlsson, VD för Real Venture Group. För att möjliggöra Real Venture Groups första expansionsfas och som ett led i etableringen av affärsområde teknologi investerade Wilh. Sonesson 10 MSEK i Real Venture Group. Wilh. Sonesson är med sina 11%, vid sidan av grundarna, den störste externa ägaren och har genom aktieägaravtal och styrelserepresentation ett väsentligt inflytande i företaget. - Vi är imponerade över den expansion och värdeuppbyggnad som Real Venture gänget åstadkommit så här långt och ser fram emot att få medverka i den fortsatta expansion som nu står för dörren, säger Fredrik Herslow, VD för Wilh. Sonesson. Real Venture Group tar nu steget in på den asiatiska marknaden genom att etablera Real Venture Group Asia i Hong Kong. Syftet är att på plats fånga upp idéer inom området mobilt internet samt att lansera de koncept som framgångsrikt utarbetats i den Europeiska verksamheten. I den kapitalökning om 24 MSEK som nu genomföres för att finansiera den förestående expansionen investerar den tyskbaserade VenCap fonden Digital Mountain och Wilh. Sonesson 12 MSEK vardera. Malmö den 11 Juli 2000 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB 040 - 35 07 00 Sten Karlsson, VD Real Venture Group 08 - 15 20 02 Carlo Pompili, Styr.ordf. Real Venture Group 08 - 15 20 02 Wilh. Sonesson www.wilhsonesson.com Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan (WSON) vid OM Stockholmsbörsen, är ett utveck-lingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. Företaget omsatte under 1999 drygt 300 MSEK och uppnådde ett resultat efter finansiella poster på 21,2 MSEK. Wilh. Sonesson har vid utgången av det första kvartalet 2000 ett eget kapital på 223 MSEK och en disponibel likviditet 225 MSEK vilket ger en god handlingsberedskap för framtiden. Real Venture Group www.realventuregroup.com Real Venture Group skapar nya företag inom området mobilt Internet och står bakom företagen Red Message, Incirco, Mediatude och Ariad Consulting. Företaget har kontor i Stockholm, London och Hong Kong. Real Venture Group är en plattform för entreprenörer där de kan utveckla nya affärsidéer tillsammans med andra entreprenörer och specialister inom mobilt Internet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/11/20000711BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/11/20000711BIT00020/bit0002.pdf

Show as PDF