Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Sonesson Inredningar förvärvar Tranås Skolmöbler - blir ledande inom området skolinredning

08:46 / 10 January 2000 Midsona Press release

Sonesson Inredningar förvärvar Tranås Skolmöbler - blir ledande inom området skolinredning Wilh. Sonessons dotterbolag Sonesson Inredningar har förvärvat Tranås Skolmöbler, ett företag som tillverkar och marknadsför inredning för skola, t.ex. elevbord, ergonomiska stolar och databord. Företaget som omsätter 60 MSEK och har 64 anställda grundades 1896 och har kommit att bli den mest välkända leverantören av högkvalitativ inredning till svensk skola. Ledande i Sverige - starka varumärken Tillsammans med Sonessons Inredningars egen produktion av skolskåp och med dotterbolaget Alnäs Möbelfabriks produktion av skolinredning, skapas i och med förvärvet en företagsgrupp med ett komplett sortiment av skolinredningar som med sina tre starka varumärken blir ledande i Sverige inom området. Exportsatsningar Sonesson Inredningar som redan idag är ett av Skandinaviens största företag då det gäller ut-veckling tillverkning och försäljning av skåp för personlig förvaring, har ett omfattande försälj-ningsnätverk av egna dotterbolag och av distributörer i främst norra Europa. En omfattande satsning på export av svensk skolinredning kommer nu att påbörjas under Sonesson Inredningars internationella varumärke SONO. Positiv resultateffekt De synergieffekter som uppstår när Tranås Skolmöblers produktsortiment får tillgång till Sonesson Inredningars försäljningsnätverk kommer att generera ett väsentligt resultattillskott. Redan i år förväntas förvärvet påverka Wilh. Sonessons vinst med ca 15 öre per aktie, en siffra som sedan ökar när effekterna av exportsatsningen blir synliga. Heltäckande inredningsleverantör "Sonesson Inredningar är idag marknadsledare inom området personlig förvaring i sektorerna industri, fritid, offentlig miljö samt skola. Genom förvärvet blir vi en heltäckande inrednings-leverantör för skolsektorn. Alnäs Möbelfabrik och Tranås Skolmöbler har idag en obetydlig exportförsäljning, vilken nu kan öka betydligt genom tillgången till vår exportorganisation", säger Jan Wictorsson, VD för Sonesson Inredningar. Omsättning på knappt en kvarts miljard "I och med förvärvet av Tranås Skolmöbler får affärsområdet en omsättning på knappt en kvarts miljard SEK vilket ger den kritiska massa som krävs för fortsatta offensiva satsningar inom området inredningar/design", säger Fredrik Herslow VD för Wilh. Sonesson. Malmö den 10 januari 2000 Wilh. Sonesson AB (publ) För mer information kontakta: Fredrik Herslow, VD Wilh. Sonesson AB, 040 - 35 07 00 Jan Wictorsson, VD Sonesson Inredningar AB, 040 - 38 39 00 www.wilhsonesson.com Wilh. Sonesson Wilh. Sonesson, som är noterat på O-listan vid Stockholms Fondbörs, är ett utvecklingsbolag som investerar i rörelsedrivande företag och genom att tillföra kompetens och kapital förstärker företagens inneboende växtkraft. Affärsområdet Inredningar är samlat i dotterbolaget Sonesson Inredningar som är Skandinaviens ledande företag då det gäller utveckling och försäljning av skåp för personlig förvaring. Sonesson Inredningar har, inklusive Tranås Skolmöbler, 215 anställda och en omsättning på ca 230 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/10/20000110BIT00020/bit0002.pdf

Show as PDF