Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Wilh. Sonesson säljer HelikopterService

Wilh. Sonesson säljer HelikopterService Wilh. Sonesson har tecknat en avsiktsförklaring med HSL International a.s. om försäljning av HelikopterServic...

09:33 / 22 Nov Midsona Press release

Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport Januari - september 2000 * Öresundsbron påverkar HelikopterService Malmötrafik negativt. * Resultat efter finansnetto en...

09:23 / 7 Nov Midsona Press release

Halvårsrapport januari - juni 2000

Halvårsrapport Januari - juni 2000 * Resultatet efter finansnetto 11,4 MSEK (7,1) * Förvärvet av MW och Soft Center ger ett årligt ...

10:16 / 24 Aug Midsona Press release

Wilh. Sonessons förvärvar MW

Wilh. Sonessons förvärvar MW Wilh. Sonesson har idag tecknat ett preliminäravtal om att förvärva MW, ett företag som utvecklar och tillverkar säkerhe...

10:44 / 7 Jul Midsona Press release

Årsredovisning -99

Årsredovisning -99 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finn...

09:55 / 22 May Midsona Press release

Delårsrapport Januari - mars 2000

Delårsrapport Januari - mars 2000 * Resultat efter finansnetto 3,3 MSEK (0,9) * HelikopterService slår nytt passagerarrekord +31% unde...

12:58 / 28 Apr Midsona Press release

Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma Wilh. Sonesson ABs (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till årets ordinarie bolagsstämma, vilken kommer att äga rum...

10:41 / 29 Mar Midsona Press release

Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Bo Håkansson med bolag har avyttrat 400.000 aktier av serie A i Active Biotech AB (publ). Aktierna är sålda till institutionella...

09:35 / 22 Feb Midsona Press release

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké * Resultatet efter finansnetto, före jämförelsestörande poster, 21,2 MSEK - en förbättring med 49% * Utdelning 0,5 ...

11:43 / 15 Feb Midsona Press release

Wilh. Sonesson satsar på högteknologi

Wilh. Sonesson satsar på högteknologi Wilh. Sonesson startar det nya affärsområdet Wilh. Sonesson Teknologi genom att bli delägare i Itact och Ariad ...

09:13 / 1 Feb Midsona Press release