Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Maha Energy

Maha Energy

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

19:03 / 17 June 2024 Maha Energy Press release

Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559018-9543 Maha Energy AB
Instrument SE0008374383 Shares
Innehavare Turmalina Exterior
 
Före transaktionen
Antal aktier 35 621 386
Antal rösträtter 35 621 386
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2024-06-14
Gränsvärde för antal aktier 20 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 35 701 386
 - direkt innehavda rösträtter 35 701 386
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 20,00697 %
 - direkt innehavda rösträtter 20,00697 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,00697 % 35 701 386
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 20,00697 % 35 701 386
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 35 701 386
 - andel av rösträtter 20,00697 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/