Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Maha Energy

Maha Energy

Uppdatering om nya händelser avseende Venezuela

19:20 / 18 April 2024 Maha Energy Press release

Den 17 april 2024 offentliggjorde Office of Foreign Assets Control (”OFAC”), en myndighet inom U.S. Department of the Treasury, den till Venezuela hänförliga General License 44A (”GL 44A”) tillsammans med en Q&A. GL 44A ersätter och upphäver General License 44 (”GL 44”), och innebär att transaktioner som tidigare godkänts och stöttats av GL 44 ska avvecklas inom 45 dagar. I enlighet med OFACs instruktioner i nämnda Q&A, informerar Maha Energy AB (publ) ("Maha" eller "Bolaget") om att Bolaget redan har ansökt om en specifik licens som täcker Mahas projekt för det venezuelanska oljebolaget PetroUrdaneta. Ansökan lämnades in till amerikanska myndigheter under det första kvartalet 2024.

Även om GL 44A innebär att transaktioner som tidigare godkänts av GL 44 ska avvecklas, anger den Q&A som OFAC publicerat att OFAC, från fall till fall, kommer att överväga specifika licensansökningar till de som vill delta i transaktioner och aktiviteter som tidigare godkänts av GL 44.

Som tidigare meddelats, har Maha efter undertecknandet av slutgiltiga överenskommelser att potentiellt förvärva 24% indirekt aktieägande i PetroUrdaneta, fortsatt att noggrant följa utvecklingen av upphävandet av amerikanska sanktioner och effekterna av ett eventuellt slut för GN 44. Detta har lett till att Maha hos OFAC ansökt om en specifik licens för att täcka Mahas potentiella projekt med PetroUrdaneta. Detta ligger i linje med OFACs nya rekommendationer, vilka nämnts ovan.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/