Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Maha Energy

Maha Energy

Maha Energys Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023

17:40 / 19 April 2024 Maha Energy Press release

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “Bolaget”) publicerar Årsredovisning och Hållbarhetsrapport för 2023. Rapporterna finns bifogade i detta pressmeddelande (på engelska och svenska) och finns även tillgängliga på www.maha-energy.com. Maha har också publicerat årsredovisningen i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF).

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/