Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Maha Energy

Maha Energy

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

20:48 / 31 May 2023 Maha Energy Press release

Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559018-9543 Maha Energy AB
Instrument SE0020355840 BTA
Innehavare DBO Invest SA
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Nyemission
Datum 2023-05-26
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 21 936 598
 - direkt innehavda rösträtter 21 936 598
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 12 %
 - direkt innehavda rösträtter 12 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 12 % 21 936 598
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 12 % 21 936 598
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 21 936 598
 - andel av rösträtter 12 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/