Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Maha Energy

Maha Energy

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

12:07 / 23 November 2022 Maha Energy Press release

Flaggningsmeddelande i Maha Energy AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 559018-9543 Maha Energy AB
Instrument SE0008374383 Class A Shares
Innehavare TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA NO EXTERIOR
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Datum 2022-11-18
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 14 193 964
 - direkt innehavda rösträtter 14 193 964
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 11,9 %
 - direkt innehavda rösträtter 11,9 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 11,9 % 14 193 964
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 11,9 % 14 193 964
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/