Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO

INVISIO

INVISIO AB: INVISIOs Delårsrapport januari-juni 2023: Fortsatt stark orderingång och en välfylld orderbok

08:30 / 21 July 2023 INVISIO Press release

VD-kommentar
" Den starka utvecklingen fortsätter. Orderingången uppgick till drygt 400 MSEK, vilket är rekord för ett enskilt kvartal. Nuvarande utveckling med en hög orderingång och en orderbok som i det närmaste uppgår till 800 MSEK, samt en överlag aktiv marknad, gör att vi håller fast vid tidigare uttalanden om en fortsatt stark försäljning, orderingång och lönsamhet under 2023."

April-juni 2022

Intäkter: 269,8 MSEK (153,7)

Bruttovinst: 163,3 MSEK (88,4)

Bruttomarginal: 60,5% (57,5)

EBITDA: 60,5 MSEK (3,4)

EBITDA-marginal: 22,4% (2,2)

Rörelseresultat: 45,4 MSEK (-8,3)

Rörelsemarginal: 16,8% (-5,4)

Periodens resultat: 27,3 MSEK (-7,3)

Periodens resultat per aktie: 0,60 SEK (-0,16)

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 85,9 MSEK (8,1)

Orderingång: 402,2 MSEK (157,7)

Orderbok: 790,3 MSEK (481,7)

Januari-juni 2022

Intäkter: 581,2 MSEK (291,1)

Bruttovinst: 357,9 MSEK (170,4)

Bruttomarginal: 61,6 % (58,5)

EBITDA: 157,1 MSEK (11,2)

EBITDA-marginal: 27,0 % (3,8)

Rörelseresultat: 129,3 MSEK (-12,1)

Rörelsemarginal: 22,2% (-4,2)

Periodens resultat: 87,3 MSEK (-11,7)

Periodens resultat per aktie: 1,92 SEK (-0,26)

Kassaflöde från den löpande verksamheten: 166,2 MSEK (11,5)

Orderingång: 717,2 MSEK (554,2)

Orderbok: 790,4 MSEK (481,7)

Viktiga händelser under kvartalet
  • För första gången översteg orderingången 400 MSEK under ett enskilt kvartal och försäljningen rullande tolv månader I miljard kronor.
  • INVISIO fick den största ordern någonsin, värd 130 MSEK, från amerikanska försvarsdepartementet.
  • Bolaget erhöll order värd 90 MSEK från ett europeiskt NATO-land.
  • INVISIO lanserade en ny avancerad kontrollenheten som möjliggör både audio och datatrafik, vilket betyder ökad funktionalitet och flexibilitet för användarna.
Viktiga händelser efter kvartalet
  • Inga viktiga händelser efter kvartalet finns att rapportera.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post: lhh@invisio.com
Thomas Larsson, CFO, INVISIO
Mobil: +45 5372 7735  |  E-post: thl@invisio.com
 

Inbjudan till telefonkonferens

INVISIO bjuder in media, investerare och analytiker till en telefonkonferens fredagen den 21 juli, klockan 10:00, där VD Lars Højgård Hansen presenterar INVISIOs halvårsrapport 2023.

Telefonkonferensen hålls på engelska och inleds med en kort presentation följt av en frågestund. På INVISIOs webbplats kommer det finnas en länk till en inspelning och förevisad presentation, någon timme efter telefonkonferensens slut.

Registrering

För att delta i telefonkonferensen och kunna ställa frågor krävs en föranmälan. Efter registreringen erhålles telefonnummer och konferens-id. Vänligen genomför registrering 5-10 minuter före utsatt starttid för att underlätta att konferensen kan börja i tid.

Registreringslänk

https://events.inderes.se/teleconference/?id=100368

Audiocast

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://invisio.videosync.fi/2023-07-21-q2-2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss­bruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023, kl. 08:30.
Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/