Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO

INVISIO

INVISIO AB: Ökat antal aktier och röster i INVISIO med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner

08:30 / 31 May 2023 INVISIO Press release

Till följd av utnyttjande av utestående teckningsoptioner som getts ut för att säkerställa leverans av aktier under INVISIOs personaloptionsprogram 2020/2023 har bolagets aktiekapital ökat från 45 048 694 SEK till 45 590 194 SEK. Det är en ökning med 541 500 SEK fördelat på  541 500 stycken nya aktier. Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår därmed till 45 590 194.

INVISIOs personaloptionsprogram 2020/2023, som antogs av bolagsstämman den 5 maj 2020, ger bolagets anställda en möjlighet att förvärva nytecknade aktier. Under tiden 15 maj till 30 juni har innehavarna av personaloptionerna rätt att utnyttja personal­optionerna för förvärv av nya aktier i bolaget.
Redogörelse för personaloptionsprogrammet finns i INVISIOs årsredovisning 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: + 45 5372 7722 | E-post: lhh@invisio.com
Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733 | E-post: mpn@invisio.com

Detta är sådan information som Invisio AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom VDs försorg, för offentliggörande den 31 maj 2023, kl. 08:30 CEST.                                                                                                                                            

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialistkunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material-teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/