Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO

INVISIO

INVISIO AB: INVISIO erhåller ytterligare volymbeställning av Intercom-systemet

08:30 / 27 January 2023 INVISIO Press release

INVISIOs mottager en större uppföljningsorder avseende Intercom -systemet. Order­värdet uppgår till 40 MSEK. Kunden är ett europeiskt NATO-land som tidigare har lagt två större annonserade beställningar av Intercom-systemet.

Ordern är betydelsefull för den fortsatta marknadsföringen, eftersom den är ett tydligt kvitto på att lösningen möter de höga krav som ett europeiskt NATO-land ställer på ett modernt kommunikationssystem.

Systemen ska levereras under första kvartalet 2023 och i början av efterföljande kvartal. Ordervärdet uppgår till 40 MSEK.

Det är INVISIOs bedömning att kundens framtida behov kan leda till ytterligare större beställningar i en nära framtid.

"Det är extra glädjande att det är en och samma kund som nu lägger sin tredje order av Intercom-systemet. Beställningens betydelse för den fortsatta marknadsföringen kan inte underskattas. Den bekräftar också vår uppfattning att Intercom-systemet kommer att generera betydande intäkter inom en inte alltför avlägsen framtid. Det finns ett stort intresse för systemet och ett flertal utvärderingsprojekt pågår just nu ute hos kunder," säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

Om INVISIO Intercom-systemet

Intercom-system är en ny innovativ lösning, utvecklad av INVISIO, som möjliggör för­enklad och effektiv intern­kommunikation i fordon, båtar och helikoptrar, till en betydligt lägre kostnad än traditionella lösningar.

Lösningen möjliggör för användarna att koppla upp sig mot fordonets kommunikations­nät, och att kommunicera med fordonets förare och övriga passagerare, på ett enklare sätt än vad som tidigare varit möjligt.

Systemet används redan idag i skarpa operativa miljöer och ett antal kunder har också certifierat lösningen för användning i Black Hawk-helikoptrar.

Tidigare releaser avseende kundens inköp av Intercom-systemet, i augusti (https://www.invisio.com/newsroom/se/nyheter-detaljer/?id=BB5A348890FF38C2) och i juli. (https://www.invisio.com/newsroom/se/nyheter-detaljer/?id=E6C055C3A7B22454)

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO
Mobil: +45 5372 7722  |  E-post: lhh@invisio.com
 

Michael Peterson, Director Investor Relations & Corporate Communication, INVISIO
Mobil: +45 5372 7733  |  E-post: mpn@invisio.com

Denna information är sådan information som INVISIO AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023, kl. 08:30 CET.
 

Om INVISIO AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera, skydda sin hörsel och arbeta effektivt. Bolaget kombinerar specialist­­­­kunskaper i akustik och hörsel med ett brett ingenjörskunnande inom bland annat mjukvara, material­­teknik och integration. Företagets lösningar marknadsförs under de två varumärkena INVISIO och Racal Acoustics. Försäljningen sker via huvudkontoret i Köpenhamn och försäljningskontoren i USA, Frankrike, Storbritannien, Italien och Thailand samt via ett globalt nätverk av partners. INVISIO har säte i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/