Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO

INVISIO

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i INVISIO AB

16:41 / 29 June 2022 INVISIO Press release

Flaggningsmeddelande i INVISIO AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556651-0987 INVISIO AB
Instrument SE0001200015 Ordinary shares
Innehavare Novo Nordisk Fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-06-27
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 995 805
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 995 805
Andel
 - aktier 4,43033 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,43033 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,43033 % 1 995 805
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,43033 % 1 995 805
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Novo Nordisk Fonden
 - antal rösträtter 0
 - andel av rösträtter 0 %
 - bolag Novo Holdings A/S
 - antal rösträtter 1 995 805
 - andel av rösträtter 4,43033 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 995 805
 - andel av rösträtter 4,43033 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/