Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO

INVISIO

INVISIO får andra ordern inom ramen för brittiskt hörselskyddsprogram – ordervärde 22 Mkr

08:30 / 23 September 2016 INVISIO Press release

Invisio Communications AB
Börsmeddelande

INVISIO får andra ordern inom ramen för brittiskt hörselskyddsprogram –
ordervärde 22 Mkr


                         Stockholm den 23 september 2016INVISIO (IVSO) har fått en ny beställning från det brittiska
försvarsdepartementet avseende kommunikationssystem med hörselskydd.
Ordervärdet uppgår till cirka 22 Mkr och leveranser kommer att ske under 2017.
Utrustningen kommer att användas av flottan, flygvapnet och arméns
reservstyrkor. 

Ordern kommer via INVISIOs partner Marlborough Communications och är den andra
inom ramen för det så kallade THPS-avtalet som tecknades för cirka ett år
sedan. Avtalet är fyraårigt, med en option till förlängning i tre år, och
omfattar möjliga beställningar från departementets olika verksamhetsdelar. 

”Vi är glada att fler delar av det brittiska försvaret nu beställer vårt
avancerade kommunikations- och hörselsskyddssystem. Denna beställning är helt i
linje med kundens önskan att stegvis byta ut förbandens befintliga utrustning
mot vår modernare lösning. Vi ser fram emot ett långsiktigt gott samarbete”,
säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO. 

Ordern omfattar INVISIOs kommunikationslösning med hörselskydd INVISIO S10.

”INVISIO S10 kommer att förse våra väpnade styrkor med en nyckelkapacitet genom
att säkra bärarens situationsmedvetenhet, förhindra hörselskador och samtidigt
erbjuda ökad komfort”, säger Generalmajor Richard Talbot Rice, Director Land
Equipment. 

THPS, Tactical Hearing Protection Systems, är det brittiska
försvarsdepartementets militära moderniseringsprogram för kommunikation och
hörselskydd. I augusti 2015 vann INVISIO tillsammans med Marlborough
Communications Ltd (MCL) upphandlingen för programmet och fick en första order
på 130 miljoner kronor till armén. 


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 23
september 2016 kl. 8.30 CET. 


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd
som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla
miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta
eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter
som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning.
Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett
globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets
webbplats www.invisio.com.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/