Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

INVISIO

INVISIO

INVISIO får order på 18 MSEK från kund inom NATO

10:30 / 23 December 2016 INVISIO Press release

Invisio Communications AB
Börsmeddelande

INVISIO får order på 18 MSEK från kund inom NATO


                        Stockholm, den 23 december, 2016INVISIO (IVSO) har fått en order på kommunikations- och hörselskyddsystem från
en befintlig kund inom NATO. Ordervärdet uppgår till cirka 18 MSEK och
leveranserna planeras ske under första halvåret 2017. 


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil: + 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 23
december 2016 kl. 10.30 CET. 


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd
som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla
miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta
eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter
som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning.
Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett
globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är
noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets
webbplats www.invisio.com.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/