Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc har ansökt om tilläggsskydd för Strangvac på viktiga europeiska marknader

08:30 / 1 February 2022 Intervacc Press release

Stockholm den 1 februari 2022 - Det europeiska patentet för Strangvac, ett vaccin mot kvarka, är godkänt och gäller till maj 2031. När ansökan om tilläggsskydd godkänns kommer skyddet i Storbritannien, Sverige, Nederländerna, Italien, Irland, Frankrike, Spanien, Tyskland och Österrike att vara verksamt t.o.m. maj 2036.

Tilläggsskydd eller Supplementary Protection Certificate, SPC är en immateriell rättighet som fungerar som en förlängning av de skydd som ett patent ger. Tilläggsskydd är dock begränsat till specifikt läkemedel och växtskyddsmedel som skyddas av patent och blivit godkänt för försäljning av EU-kommissionen. EU vill ge tillräckligt skydd för dessa produkter i folkhälsans intresse och uppmuntra innovation inom dessa områden för att skapa värdefull tillväxt och jobb.

Tilläggsskyddet syftar till att kompensera patenthavaren, inom läkemedel och växtskyddsmedel, för den utökade tid som omfattande obligatoriska krav ställer innan ett myndighetsgodkännande för försäljning och marknadsföring kan ges för sådana produkter. För vaccin eller läkemedel krävs t.ex omfattande kliniska prövningar och dokumentation av tillverkningsprocessen. Skyddstiden börjar gälla när patentets giltighetstid har gått ut och varar i högst fem år.

"Det är bra att vi har denna möjlighet att utöka marknadsexklusiviteten i Europa. Det finns ett liknande system på plats i USA som gör att vi kan utöka skyddet även där, efter myndighetsgodkännande av Strangvac. Vi förväntar oss dock inte att någon ska få godkännande för ett biosimilärt vaccin även efter att patent och tilläggsskydd löper ut. Inom den kemiska läkemedelsindustrin är generika vanliga, men det är mycket mer sällsynt för biologiska läkemedel (så kallade biosimilarer) och vi känner inte till några exempel på godkända vaccin-biosimilarer. Vår bedömning är att Strangvac kommer att bli det ledande vaccinet mot kvarka globalt och fortsatt vara det långt efter att patent och tilläggsskydd löpt ut.", säger Andreas Andersson, VD för Intervacc.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2022 kl 08.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se,+46(0)8-68421110 som Certified Adviser.

Om kvarka

Kvarka som orsakas av bakterien Streptococcus equi, är den vanligaste infektionssjukdomen på häst, med mellan 50 till 100 utbrott per år i Sverige och över 600 utbrott per år i Storbritannien. Den smittsamma bakterien Streptococcus equi invaderar lymfknutorna som finns på hästens huvud och nacke och får dem att svullna och bilda abscesser. I omkring två procent av sjukdomsfallen kan abscesserna bli så omfattande att de formligen stryper hästen till döds. En del av de hästar som återhämtar sig från den allvarliga sjukdomen förblir dock dolda smittbärare. De dolda smittbärarna uppfattas av omgivningen som helt friska djur men de sprider bakterien till den omgivande miljön och till andra hästar de kommer i kontakt med.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se,Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/