Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc kommenterar handelsstoppet av bolagets aktie på Nasdaq First North

16:35 / 15 December 2021 Intervacc Press release

Stockholm den 15 december 2021 - Nasdaq Stockholm har beslutat att tills vidare stoppa handeln i Intervacc efter en stor handel och nedgång i aktien. Anledningen till kursnedgången är spekulationer i sociala medier om bolagets vaccin Strangvac som baseras på att Läkemedelsverket har publicerat en så kallad monografi.

Läkemedelsverket anger i monografin: "Erfarenhet har visat att det är svårt att framställa vaccin mot kvarka som effektivt kan förhindra att hästar infekteras, sprider smitta och utvecklar klinisk sjukdom. Vaccin har därför inte någon betydande plats i hanteringen av kvarka i Sverige. Hästar vaccinerade med Strangvac kan fortfarande bli infekterade, utveckla klinisk sjukdom och sprida infektionen vidare. Strangvac kan därför inte användas med syfte att begränsa och bekämpa smitta och vaccination kan inte ersätta smittskyddsåtgärder för att begränsa risken för spridning av S.equi."

Vi instämmer i att det traditionellt sett har varit svårt att framställa ett vaccin mot kvarka som effektivt kan förhindra att hästar infekteras, sprider smitta och utvecklar klinisk sjukdom. Det kvarkavaccin som sedan tidigare finns godkänt i Europa (innan Strangvac) säljs inte i Sverige. Vi håller helt med om att man inte ska sluta med smittskyddsåtgärder för att begränsa risken för spridning av S.equi. Vi deltar i och stödjer informationskampanjer om kvarka i Sverige och i Europa. Vi kommer fortsatt att uppmuntra vikten av detta i samband med att vi informerar om vårt kvarkavaccin.

På samma sätt som andra vaccin minskar risken för infektion, eller kraftig infektion så hör vaccinering vanligtvis ihop med minskad smittspridning. Man kan dra parallellen med vaccination mot covid-19. Det finns inga garantier för att vaccinerade individer inte kommer att bli smittade, men symtomen som vaccinerade individer upplever är vanligtvis mycket mildare, och detta leder vanligtvis till mindre smitta.

Vår tolkning är att Läkemedelsverket vill säkerställa att hästägare och veterinärer fortsätter med smittskyddsåtgärder även efter att man vaccinerat sina hästar. Vi delar denna uppfattning och vi kommer vara tydliga med att man som hästägare även fortsättningsvis ska följa vanliga smittskyddsåtgärder. Vårt mål är att förbättra hästarnas hälsa, utöver vad som är möjligt idag och att detta sker genom både förebyggande smittskyddsåtgärder och vaccination.

När vi lanserar Strangvac och vaccinet börjar användas i fält kommer vi och andra att samla in data om dess effekter i fält. Vaccin har hitintills inte haft någon betydande plats i hanteringen av kvarka i Sverige, men vi är övertygade om att med Strangvac så kommer det att förändras och vi känner stort stöd i den uppfattningen från ledande hästveterinärer i Sverige och i övriga Europa.

Kvarka, orsakad av Streptococcus equi, är en komplex och förödande bakteriesjukdom, som är endemisk i hästpopulationer över hela världen. Det är viktigt att poängtera att Strangvac inte innehåller några levande bakterier, kan administreras via intramuskulär injektion och inte förhindrar de diagnostiska tester som används för att förebygga och identifiera kvarka.

Under de experimentella studier som användes för att mäta effektiviteten av Strangvac användes en mycket hög dos av S. equi som inducerade sjukdom hos 100 % av kontrollgruppen, långt över den som normalt observeras i fält. Vår bedömning är att dessa studier representerar ett worst-case scenario på fältet och för att mäta effektiviteten av Strangvac. Redan två doser av Strangvac gav betydande skyddsnivåer och utgör grunden för godkännandet av EMA. Dessutom visar publicerade studier (Robinson et al., 2020) att en tredje dos ökade skyddet mot kvarka till 94 % hos hästarna i studien.

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
E-post: andreas.andersson@intervacc.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2021 kl 16.35.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är en koncern inom djurhälsa som utvecklar moderna, säkra och effektiva vaccin för djur. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se,+46(0)8-68421110 som Certified Adviser.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

E-post: adviser@eminova.se,Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/