Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tecknar flerårigt samarbetsavtal för vidareutveckling av en ny generation vacciner inom djurhälsa

08:50 / 11 June 2019 Intervacc Press release

Bioteknikföretaget Intervacc AB och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU har idag tecknat ett flerårigt avtal för vidareutveckling av en ny generation vacciner baserade på rekombinanta proteiner. Samarbetsavtalet är en utvidgning av det sedan tidigare mycket framgångsrika samarbetet mellan SLU, Karolinska Institutet (KI) och Intervacc. Ett samarbete som lett till utvecklingen av Strangvac, ett nytt innovativt vaccin mot kvarka en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar. Avtalet omfattar fortsatt utveckling av två andra vacciner med stor potential att tillföra nya moderna vacciner inom djurhälsa.

"Vi är mycket nöjda med de resultat som våra forskargrupper på SLU och KI har uppnått. Vi är övertygade om att fler vacciner kommer utvecklas baserade på rekombinanta proteiner utgående från dessa pågående samarbeten där Strangvac är det första i en serie vacciner. Vi ligger i den absoluta framkanten av vaccinteknologin och vi är glada över förmågan att utnyttja denna kunskap inom vaccinologi på SLU och KI för att få fram nya vacciner inom djurhälsa på marknaden", säger Andreas Andersson, VD på Intervacc AB.

Intervaccs projektportfölj innefattar utöver Strangvac, två utvecklingsprojekt för nya vacciner ett mot streptokockinfektion på gris och ett andra mot bakterien Staphylococcus aureus som orsakar mastit, en svårbehandlad infektionssjukdom i juvret hos mjölkkor.

Bakterien Streptococcus suis orsakar blodförgiftning och hjärnhinneinflammation hos smågrisar som leder till omfattande förluster i grisproduktionen. Globalt finns närmare en miljard grisar och det finns ett stort behov av ett effektivt vaccin på marknaden. Utveckling av nya effektiva, säkra och kostnadseffektiva vacciner är generellt av högsta vikt inte minst med tanke på problematiken med antibiotikaresistens - ett av de allvarligaste hoten mot vår hälsa.

SLU är ett universitet med lantbruksrelaterad forskning i internationell toppklass. Det omfattar ett djursjukhus och anläggningar för djur- och växtforskning samt flera andra discipliner inom vetenskaper för hållbart liv. Totalt erbjuds 40 utbildningsprogram för över 3500 studenter och 550 doktorander.

"Jag är mycket nöjd med samarbetet med Intervacc och vi är glada att fortsätta arbetet tillsammans med utvecklingsteamet. Tillsammans är vi ledande inom området att utveckla vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner, och vi är övertygande om att vi bara är i början av detta expanderande fält. Avtalet bekräftar Intervaccs och SLU:s långsiktiga engagemang för projektet.", säger professor Bengt Guss, projektansvarig på SLU.

Intervaccs forskningschef, professor Jan-Ingmar Flock, sammanfattar "Vi är en sammansvetsad forskargrupp med unik kompetens och förmåga att leverera extraordinära resultat. Det är ett bra samarbete och det här långsiktiga avtalet med SLU gör det möjligt för Intervacc att gå vidare med en stark portfölj av forsknings- och utvecklingsmöjligheter för en utökad uppsättning vacciner inom djurhälsa."

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se,tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
alternativt
Jan-Ingmar Flock, forskningschef
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.se,tel. 08-120 10 602

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 11 juni 2019.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission AB, info@eminova.se,+46 (0)8-684 211 00 som Certified Adviser.

Om Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos SLU samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. För mer information besök hemsidan www.slu.se

Om Strangvac

Strangvac är ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Strangvac består av enbart av lösliga rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt levande smittämnen. Detta resulterar i ett väl tolererat vaccin med utmärkt säkerhetsprofil, som kan förväntas av ett modernt vaccin. Intervacc planerar att lämna in registreringsansökan för vaccinet till europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i slutet av 2019.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: info@eminova.se,Tel: +46 (0)8 - 684 211 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/