Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc: Valideringssatser av Strangvac färdigställda

21:29 / 25 November 2019 Intervacc Press release

Intervacc har nu, tillsammans med 3P Biopharmaceuticals och LIOF-Pharma (tidigare Praxis Pharmaceuticals), slutfört arbetet med två kommersiella valideringssatser av Strangvac. De idag frisläppta valideringssatserna utgör en viktig del av underlaget inför kommande ansökan om marknadsregistrering hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA.

För inlämning av en registreringsansökan krävs tillverkning av två satser i den produktionsskala som ska användas kommersiellt. De ingående substanserna till dessa satser har som tidigare meddelats tillverkats och frisläppts under sommaren. Totalt har 60 000 vialer med vaccindoser tillverkats, formulerats, packats och frisläppts.

"Dokumentationen kring de här två kommersiella satserna är en viktig del av underlaget i den dossier som vi snart skall lämna in till europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). När vaccinet i kommersiell skala nu är frisläppt och därigenom uppfyllt våra specifikationer så har vi passerat ytterligare en mycket viktig milstolpe på vägen fram till ett godkänt vaccin mot kvarka." säger Intervacc's VD Andreas Andersson.

Tim Wood som jobbat intensivt med projektet säger "Vi är mycket nöjda med vår robusta, pålitliga och effektiva tillverkningsprocess.".

För mer information vänligen kontakta:

Andreas Andersson, VD
E-post: andreas.andersson@intervacc.se,Tel. 08-120 10 601, mobil 073-335 99 70
alternativt
Tim Wood, VP CMC and Regulatory
E-post: tim.wood@intervacc.se,Tel. 08-120 10 608 

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för omgående offentliggörande den 25 november 2019.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North Growth Market med Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se,+46 (0)8-684 211 10 som Certified Adviser.

Om Strangvac

Strangvac är ett nytt innovativt vaccin mot kvarka, en mycket smittsam och allvarlig infektion hos hästar som orsakas av bakterien Streptococcus equi. Strangvac består av enbart av lösliga rekombinanta proteiner, injiceras intramuskulärt och saknar helt levande smittämnen. Detta resulterar i ett väl tolererat vaccin med utmärkt säkerhetsprofil, som kan förväntas av ett modernt vaccin.

Kontaktuppgifter Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB
E-post: adviser@eminova.se,Tel: +46 (0)8 - 684 211 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/