Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc presenterar på Investerardagen 27 augusti

14:05 / 20 August 2018 Intervacc Press release

Intervacc medverkar på Investerardagen den 27 augusti som hålls på Hotell Scandic Klara, Hötorget i Stockholm. VD Jan-Ingmar Flock kommer att presentera bolaget (ca 10.10-10.35) och de tre moderna vacciner som utvecklas på en teknologiplattform baserad på rekombinanta proteiner.

Strangvac, ett vaccin mot kvarka på häst är i slutfasen av utvecklingen och blir med förväntad lansering 2020 först i en ny generation vacciner. Kliniska prövningar och säkerhetstester har genomförts och nu pågår överföring av tillverkning inför slutlig produktion av de valideringssatser som ligger till grund för den registreringsansökan som är planerad att lämnas in i slutet av 2019.

Vaccinutveckling är ett avgörande verktyg för att minska överkonsumtionen av antibiotika och för att reducera den utbredda resistensen av antibiotika. Globalt sett används betydligt mer antibiotika inom djurhållning än inom humanmedicin, i vissa länder upp till 80% som förebyggande och tillväxtbefrämjande åtgärd. Användning och utveckling av vacciner inom djurhälsa har en årlig tillväxt om ca 9%.

Intervacc har nyligen, i hård konkurrens, blivit tilldelade medel från både Eurostars-2 programmet och Vinnova för fortsatt utveckling av sina vacciner mot Streptococcus suis på smågrisar samt Staphylococcus aureus som bl.a orsakar juverinfektion på kor.

Presentationen direktsänds av Nyhetsbyrån Direkt via Facebook och YouTube, där den även kommer att finnas tillgänglig att se on demand i efterhand.

Se denna länk (https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/inbjudan-till-frukost-lunchseminarium-27-augusti-pa-hotell-klara-hotorget) eller besök vår hemsida för mer information och anmälan till Investerardagen.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11 

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/