Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Nordvaccs samarbete med tillverkaren IDT Biologika kommer inte att förnyas

20:45 / 24 May 2018 Intervacc Press release

Intervaccs dotterbolag Nordvaccs nuvarande avtal med tillverkaren IDT Biologika av pälsdjursvacciner har som tidigare meddelats (se pressmeddelande 20180313) sagts upp fr.o.m 2019 från tillverkarens sida. Efter det att parterna nu fört samtal och förhandlat om ett nytt avtal kan bolaget konstatera att samarbetet upphör vid årsskiftet som tidigare meddelats.

Pälsdjurssegmentet hos Nordvacc omsatte under 2017 totalt ca 38,5Mkr, men har haft en stadigt vikande trend de senaste tre åren. Den negativa utvecklingen inom pälsdjurssegmentet möjliggör inte ett fortsatt lönsamt samarbete med IDT Biologika. Nordvacc har produkter i lager för 2018 års försäljning.

Verksamheten kommer fortsätta att fokusera på utveckling av egna produkter och den internationella registreringen och lanseringen av Strangvac®, Intervaccs vaccin mot kvarka på häst.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 20:45 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/