Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Nytt datum för årsstämma i Intervacc AB (publ)

08:30 / 25 April 2018 Intervacc Press release

Styrelsen i Intervacc AB (publ) har beslutat att skjuta fram årsstämman till den 14 juni, 2018 istället för den 29 maj som tidigare kommunicerats. Bakgrunden till beslutet är att valberedningen behöver mer tid att bereda frågan om styrelsens sammansättning. Ett antal nya större ägare har tillkommit i samband med den nu genomförda emissionen.

Kallelse till stämman kommer att offentliggöras på sedvanligt sätt och publiceras på Intervaccs hemsida senast fyra veckor före årsstämman.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/