Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Intervacc medverkar på Aktiespararnas Aktiekväll i Stockholm

14:30 / 13 February 2018 Intervacc Press release

Måndagen den 19 februari medverkar Intervacc på Aktiespararnas Aktiekväll i Stockholm. VD Jan-Ingmar Flock presenterar bolaget och den teknologiplattform som ligger till grund för bolagets nya generation av vacciner inom djurhälsa. Strangvac®, ett efterlängtat vaccin mot kvarka på häst, befinner sig i kommersialiseringsfas och är bolagets första vaccin baserad på den nya teknologin.

En spännande resa pågår och idag saknas ett säkert och fullgott vaccin mot kvarka på marknaden. Något som starkt bidrar till att Intervaccs kommande vaccin Strangvac® efter slutförd registrering blir ett viktigt bidrag till att uppnå det för hästvänner viktiga målet - att på sikt utrota den allvariga och kostsamma sjukdomen.

Datum: Måndag 19 februari

Tid: 17:00-21:00, Intervaccs presentation inleds kl 18

Plats: Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A

Mer information om evenemanget och anmälan via följande länk
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-stockholm-19-februari

alternativt via Intervaccs hemsida intervacc.se

Vi hälsar er varmt välkomna och ser fram emot att träffa er på Aktiekvällen i Stockholm den 19 februari på Hotel Birger Jarl!

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 14:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla en ny generation moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervaccaktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/