Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Hästnäringen - Strangvac ett viktigt verktyg i kampen mot kvarka

10:30 / 16 February 2018 Intervacc Press release

Intervaccs kommande vaccin Strangvac mot det fruktade hästsjukdomen kvarka har nyligen uppmärksammats på olika sätt i fackpressen. Hippson en välkänd i tidskrift bland svenska ryttare har skrivit en artikel om det efterlängtade vaccinet i sin nätupplaga.

I artikeln intervjuas bl.a Intervaccs VD Jan-Ingmar Flock som också är en av forskarna bakom den vaccinteknologi som Strangvac bygger på och han gläds speciellt åt att kunna säga "Vi har kommit fram till en helt ny vaccinteknologi som inte ger några biverkningar."

Kvarka på häst är en allvarig sjukdom som drabbar många svenska stall hårt, ett utbrott innebär inte bara lidande för hästarna utan en stor arbetsinsats samt att det kan ge stora ekonomiska förluster. För många inom hästnäringen är det därför glädjande nu när Intervacc med den nya vaccinteknologin är på gång med ett säkert och skyddande vaccin som kan finnas på marknaden om några år.

I artikeln intervjuas även Gittan Gröndahl som är statsveterinär på SVA Statens veterinärmedicinska anstalt och en av de främsta profilera i landet när det gäller kvarka. Hon välkomnar ett vaccin mot kvarka och konstaterar "Det är säkert många som kommer att vilja använda ett vaccin som skyddar mot kvarka. Ett utprovat kvarkavaccin skulle förmodligen rekommenderas i flera lägen där smittrisken är betydande och där konsekvenserna av ett kvarkautbrott skulle vara påtagliga. Det skulle vara till stor hjälp med ett effektivt och säkert vaccin i kampen mot kvarka".

En spännande resa pågår och idag saknas ett säkert och fullgott vaccin mot kvarka på marknaden. Något som starkt bidrar till att Intervaccs kommande vaccin Strangvac efter slutförd registrering blir ett viktigt bidrag till att uppnå det för hästvänner viktiga målet - att på sikt utrota den allvariga och kostsamma sjukdomen.

Länk till artikeln

https://www.hippson.se/artikelarkivet/hippsonnews/svenskt-vaccin-mot-kvarka-pa-marknaden.htm

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 10:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla en ny generation moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervaccaktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/