Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Ny VD i innovativa och växande vaccinbolaget Intervacc

08:30 / 12 December 2018 Intervacc Press release

Intervacc, ett innovativt vaccinbolag noterat på Nasdaq First North, har utsett Andreas Andersson till ny VD. Bolaget får därmed ett värdefullt tillskott för att leda den fortsatta expansionen och strategiska utvecklingen på tillväxtresan för en ny generation vacciner inom djurhälsa. Utnämningen följer på de kliniska och tekniska framgångar som Intervaccs ledande vaccinutvecklingsprojekt Strangvac® uppnått. Förstärkningen är ett led i Intervaccs utveckling och kommersialisering av djurvaccin utifrån bolagets vaccinplattform. Nuvarande VD och medgrundare Professor Jan-Ingmar Flock kommer att fortsätta att leda bolagets forskning, produktutveckling och kliniska verksamhet i sin roll som forskningschef.

Andreas Andersson har tidigare haft ledande befattningar såsom VD, General Manager och försäljningschef på bolag med stort vetenskapligt och högteknologiskt fokus, senast hos Biolin Scientific AB. Andreas Andersson har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings universitet.

"Vi är mycket glada över att ha rekryterat Andreas. Han har tidigare framgångsrikt utvecklat och expanderat bolag med starkt teknikfokus och kommer nu leda och bidra till att skapa ett ännu starkare team. Det här är en spännande tid för Intervacc som nu förbereder sig för registrering och kommersialisering av Strangvac® samtidigt som bolaget går vidare med utveckling av sina övriga vaccinkandidater i en ny generation vacciner." säger styrelseordförande Björn Sjöstrand i en kommenterar.

Andreas Andersson kommenterar, "Det är spännande och inspirerande att komma till Intervacc vid den här tidpunkten när bolaget har visat att man kan utveckla unika vacciner med hjälp av sin rekombinanta teknikplattform. Jag tror verkligen att Intervacc har goda förutsättningar för att bli en av de ledande, oberoende aktörerna inom utveckling av djurvaccin, och jag ser med glädje fram emot att få bidra till detta"

"Jag ser det som ett välkommet tillskott med Andreas i teamet. Med honom på plats kan jag nu med fullt fokus leda bolagets fortsatta utvecklings- och forskningsaktiviteter och inte minst den viktiga registreringsprocessen för Strangvac®. Intervacc är ett innovativt bolag med spännande framtid där denna expansion kommer att bidra till bolagets fortsatta framgångar." säger Professor Jan-Ingmar Flock i en kommentar.

Andreas Andersson tillträder som VD för Intervacc AB den 13 december 2018.

För mer information vänligen kontakta:

Björn Sjöstrand, styrelseordförande
E-post: bjorn.sjostrand@scandinavianbiopharma.se
Tel: 072-712 51 20

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl. 08.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/