Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Ny kompletterande Strangvac studie påvisar immunologiskt minne under lång tid

08:30 / 15 October 2018 Intervacc Press release

Bioteknikföretaget Intervacc har nu tagit ytterligare ett steg mot att befästa effekten av sitt kommande vaccin, som är ett av bolagets utvecklingsprojekt, mot den beryktade streptokockinfektionen kvarka på häst. En ny kompletterande studie visar att hästar som vaccinerats med vaccinet Strangvac bibehåller ett "immunologiskt minne" mot sjukdomen 12 månader efter vaccination. Resultatet av studien betyder att en återvaccination inom 12 månader, istället för tidigare visade 6 månader, efter grundvaccination mycket snabbt återställer ett skydd.

Kvarka är en mycket smittsam luftvägsinfektion med variga bölder hos hästar - särskilt fruktad av trav- och galoppstall samt av ridskoleverksamhet, då riskexponeringen ökar i och med att hästarna kan komma i kontakt med dolda smittbärare. Att bli av med smittan kvarka innebär ett omfattande arbete. Smittan innebär ett stort lidande för hästarna och de ekonomiska följderna är ofta stora för stall som drabbas p.g.a utebliven verksamhet och saneringsåtgärder.

- Den nya studien, i kombination med tidigare genomförda studier, visar att intramuskulär vaccination med vaccinet Strangvac ger ett effektivt skydd och dessutom ett snabbt immunsvar (boostereffekt) vid återvaccination upp till ett år efter grundvaccination. Detta är glädjande resultat som har stor betydelse inför utformande av riktlinjer och vaccinationsprogram för hur Strangvac kommer användas. Idag saknas ett helt säkert och fullgott vaccin mot kvarka på världs-marknaden, vilket visas av aktuella rapporterade utbrott från hela världen, säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB.

Kvarka är anmälningspliktig i Sverige. Antalet konstaterade indexfall har i Sverige årligen legat runt 100 de senaste åren, vilket oftast innebär att många fler hästar i t ex ett stall blir drabbade. Problemen med kvarka finns inom hästnäringen globalt med bara ett undantag för Island - som aldrig tillåter andra hästar att komma in i landet, med anledning av smittorisker.

De nu visade resultaten är ännu ett viktigt incitament för hästägare att först genomföra de två grundläggande vaccinationerna i syfte att förebygga kvarka hos hästar. En återvaccination (booster) med endast en dos inom 12 månader kan därefter inom en vecka ge ett snabbt förnyat skydd. En sådan booster-dos kommer rekommenderas inför en ökad exponeringsrisk för hästarna, exempelvis inför tävlingar, vid transporter eller vid identifiering av ett kvarkafall. Detta är i överensstämmelse med rekommendationer för vaccination mot hästinfluensa.

Strangvac har genomgått kliniska prövningar och säkerhetstester med ett gott resultat. Intervacc avser att under slutet av 2019 lämna in en registreringsansökan för Strangvac, ett nytt rekombinant vaccin mot kvarka hos häst.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, verkställande direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/