Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Styrelsemedlem avgår på egen begäran från Intervaccs styrelse

08:30 / 4 January 2018 Intervacc Press release

Olle Kämpe har på egen begäran valt att lämna sitt uppdrag som ledamot i Intervaccs styrelse.

Olle Kämpe har till följd av ett flertal tidskrävande engagemang, bl.a i Nobelkommittén för priset i fysiologi eller medicin, valt att lämna sitt mångåriga uppdrag som ledamot i Intervaccs styrelse.

"Vi är oerhört tacksamma för Olles förtjänstfulla arbete under många år i styrelsen och valberedningen kommer nu att se över styrelsens sammansättning inför årsstämman" säger Rune Bergman, styrelseordförande för Intervacc.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2018 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium Nordic Holding AB som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/