Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Metodpatent för kvarkavaccinet Strangvac® i USA.

08:30 / 21 August 2017 Intervacc Press release

Amerikanska patentverket har utfärdat ett förhandsbesked om att de avser bevilja Intervaccs patentansökan i USA avseende metodpatent för Strangvac® (14/959,672) inom de närmaste månaderna.

"Det är mycket glädjande och stärker det immateriella skyddet ytterligare på en viktig framtida marknad för Strangvac® som är vår första vaccinkandidat i en ny generation vacciner", säger Jan-Ingmar Flock, VD Intervacc AB i en kommentar.
Bolaget har redan en omfattande patentportfölj som skyddar dess vaccinkomponenter och specifikt den första vaccinkandidaten Strangvac® mot kvarka på häst. Detta metodpatent utgör en viktig del i den patentstrategi Intervacc har valt. Sammantaget äger Intervacc fyra patentfamiljer. I patentfamiljerna ingår sedan tidigare ett 20-tal beviljade patent och ytterligare sex pågående patentansökningar i olika länder.

För mer information vänligen kontakta:
Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11
Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2017 kl. 08:30 CET.
Om Intervacc
Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/