Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Lovande resultat från studie av vaccin mot streptokockinfektion på gris.

11:00 / 31 October 2017 Intervacc Press release

Intervacc AB meddelar idag att man har avslutat en effektstudie med sitt kandidat vaccin INV274 mot infektion på smågris orsakad av Streptococcus suis (S. suis). I studien kunde en statistiskt signifikant skillnad mellan vaccinerade grisar och de som endast getts placebo observeras. Resultaten visar att INV274 är en god kandidat för vidare utvecklingsarbete inför kommande kliniska studier.

"Vi ser dessa resultat som ett oerhört viktigt steg i bolagets utveckling mot att bredda vår produktportfölj." säger Jan-Ingmar Flock, VD för Intervacc.

INV274 är baserat på samma teknologi med rekombinanta proteiner som Strangvac®, vilket är Intervaccs vaccin mot kvarka på häst. Tekniska erfarenheter från Strangvac® kommer att vara till betydande hjälp vid det fortsatta utvecklingsarbetet med INV274. Utöver INV274 har Intervacc även identifierat ytterligare en komponent som kandidat att ingå i ett vaccin mot S. suis.

S. suis-infektioner på smågris har ett snabbt förlopp med varierande symptom, inklusive feber, och leder till stora förluster i vissa besättningar. Infektionen är dessutom zoonotisk, dvs kan även drabba människor. S. suis-infektion är en allt oftare diagnostiserad sjukdom globalt och behovet av ett nytt, effektivt och säkert vaccin är stort. Ett förebyggande vaccin kommer även minska användningen av antibiotika. Den årliga globala marknaden för läkemedel, inklusive vacciner, till gris beräknas till ca 12 miljarder SEK med en årlig tillväxt om ca 6%.

Effektstudierna av INV274 sker i samarbete med Moredun Scientific i Skottland som har mångårig erfarenhet av studier på gris.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 11:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på NASDAQ First North listan med Remium som Certified Adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/