Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Förtydligande avseende pressmeddelande om att Intervacc går in i kommersiell produktionsfas.

15:00 / 19 October 2017 Intervacc Press release

Med referens till tidigare pressmeddelande med titeln "Intervacc AB går in i kommersiell produktionsfas med sitt nya vaccin Strangvac®" publicerat den 19 oktober kl 09.50 CET, vill bolaget förtydliga vad avsiktsförklaringen och avtalet man tecknat med 3P Biopharmaceuticals i Pamplona, Spanien innebär.

I enlighet med vad som kommunicerats ut tidigare avser detta steg en viktig del i slutförandet av bolagets första vaccin Strangvac®. I samband med att registreringsansökan inlämnas till läkemedelsmyndigheten EMA måste bolaget kunna uppvisa två fullskaliga tillverkningssatser av Strangvac®. Avsiktsförklaringen Intervacc nu tecknat med 3P innebär att Intervacc och 3P avser teckna avtal om denna vaccinproduktion samt om framtida löpande kommersiell tillverkning. Samtidigt har även ett slutligt avtal tecknats mellan parterna som omfattar de första delmomenten i denna process, för att därmed snabbt få igång teknologiöverföringen till 3P, i avvaktan på att det framtida avtalet om de resterande delmomenten och löpande kommersiell tillverkning slutförhandlas.

För mer information vänligen kontakta:

Jan-Ingmar Flock, Verkställande Direktör
E-post: jan-ingmar.flock@intervacc.com
Tel: 08-120 10 602 eller 073-334 14 11

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 15:00 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet som lagt grunden till den teknikplattform vilken utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/