Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Intervacc

Intervacc

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Lanserar tre nya djurläkemedel i Sverige

Nordvacc Läkemedel AB som är ett helägt dotterbolag till Intervacc AB (publ) lanserar tre nya produkter på den svenska veterinära läkemedelsmarkna...

10:00 / 21 Jun Intervacc Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

Första kvartalet 1 januari - 31 Mars 2017
Perioden i sammandrag
Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år
-...

08:30 / 24 May Intervacc Press release

Kallelse till årsstämma i Intervacc AB (publ)

Aktieägarna i Intervacc AB (publ), org.nr 556238-1748 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 juni 2017 kl. 17.00 på Good Morning...

14:00 / 8 May Intervacc Press release

Erbjudandet att teckna units övertecknades

Intervacc (”Intervacc” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 22 februari 2017 att styrelsen beslutat att ansöka om en listning på Nasdaq First North o...

00:00 / 20 Mar Intervacc Press release

Intervacc bevakas nu på Introduce.se

Från och med idag den 1 mars 2017 bevakas Intervacc på Introduce.se. Introduce.se är en tjänst som drivs av Remium Nordic AB och erbjuder heltäckand...

00:00 / 1 Mar Intervacc Press release