Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inbjudan till presentation av Inissions bokslutskommuniké för 2023

15:00 / 21 February 2024 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB publicerar sin bokslutskommuniké för 2023 den 28 februari klockan 07:00 CET. Med anledning av rapporten bjuder Inission in investerare, analytiker och media till en livesändning klockan 09.00 CET samma dag.

Under presentationen kommer Inissions VD Fredrik Berghel att kommentera den publicerade rapporten och besvara era frågor med hjälp av Henric Hintze från ABG Sundal Collier. Efteråt kommer presentationen att finnas tillgänglig på Inissions hemsida under Investor relations.

Eventet livesänds via denna länk (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFmNmU4MjMtYzdhYy00ZjgxLTkzNTQtZDRlMmUxMmQ1ZDY0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224cc71269-f230-4c2b-81d9-d3d4e8d7e657%22%2C%22Oid%22%3A%22bde22018-d468-4ba3-9e2a-be734ef41c71%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a).

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på cirka 2 miljarder kronor med cirka 1000 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare. Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2024 kl. 15:00 CET.

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Inission invites you to the presentation of the year-end report on February 28

Inission AB publishes its year-end report for 2023 on February 28 at 07:00 CET. In connection with the report, Inission invites investors, analysts and the media to a live broadcast at 09.00 CET on the same day.

During the presentation, Inission's CEO Fredrik Berghel will comment on the published report and answer your questions with the help of Henric Hintze from ABG Sundal Collier. The presentation is held in English.
Afterwards, the presentation will be available on Inission's website under Investor relations.

The event is broadcast live via this link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFmNmU4MjMtYzdhYy00ZjgxLTkzNTQtZDRlMmUxMmQ1ZDY0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%224cc71269-f230-4c2b-81d9-d3d4e8d7e657%22%2C%22Oid%22%3A%22bde22018-d468-4ba3-9e2a-be734ef41c71%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a).

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia. Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has over the past 12 months resulted in a turnover of approx. SEK 2 billion with approx. 1000 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market. Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747-1890

The information was submitted for publication on February 21, 2024 at 15:00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/