Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission: Handeln med Enedo-aktien avslutas

08:45 / 30 May 2023 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

Som ett led av förvärvet och avnoteringen av dotterbolaget Enedo har handeln med Enedo-aktien avslutats på Helsingforsbörsen tisdagen 30 maj 2023. Inlösenförfarandet fortsätter och beräknas vara klar under de närmsta dagarna.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+46 73 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl. 08:45 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda under 2022. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747-1890

-----------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Trading in the Enedo share has ended

As part of the acquisition and delisting of the subsidiary Enedo, trading of the Enedo share has ended at the Helsinki Stock Exchange Tuesday, May 30, 2023. The redemption procedure continues and is expected to be completed within the next few days.

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

This information is information that Inission AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication at 08:45 CET on May 30, 2023.

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia.

Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has resulted in a turnover of SEK 2 billion with an average of 936 employees in 2022. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as a certified advisor.
Inission's offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.no. 556747-1890

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/