Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Inission

Inission

Inission presenterar finansiella mål

08:00 / 19 January 2023 Inission Press release

(An English version of the press release can be found below)

I samband med Inissions kapitalmarknadsdag presenterar bolagets styrelse idag finansiella mål för 2023 samt på medellång sikt bestående av:

Finansiella mål 2023:
 • Omsättning: omkring 2 000 MSEK 
 • Justerad EBITA-marginal: >6%
 • Soliditet: >30%
 • Utdelning: upp till 30% av årets resultat
Finansiella mål medellång sikt:
 • Omsättningstillväxt: >15% årlig tillväxt, varav 10% organisk tillväxt och 5% genom förvärv
 • Justerad EBITA-marginal: >9%
 • Soliditet: >30%
 • Utdelning: upp till 30% av årets resultat

I tillägg till ovanstående mål ska den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA på rullande 12-månadersbasis inte överstiga 2,5 gånger över tid.

Inission kommer att förklara de finansiella målen närmare på sin digitala kapitalmarknadsdag den 19 januari 2023 klockan 10.00-12.00 CET.

Anmäl er till kapitalmarknadsdagen genom Fredrik Berghel, VD Inission, via fredrik.berghel@inission.com.En länk till eventet och en detaljerad agenda kommer att skickas ut efter anmälan.

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, VD Inission AB
+4673 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
+46 707 20 24 44
olle.hulteberg@inission.com

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2023 kl. 08.00 CET.

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster.
Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien. Den sammanlagda omsättningen de senaste 12 månaderna uppgår till 1,7 miljarder kronor med cirka 900 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.nr. 556747-1890

English version of the press release:

Inission presents financial targets

Today, in connection with Inission's Capital Market's Day, the Board of Directors of the company presents financial targets for 2023 and mid-term consisting of:

Financial targets 2023:
 • Revenues: About SEK 2,000 million
 • Adjusted EBITA margin: >6%
 • Equity ratio: >30%
 • Dividends: up to 30% of EAT
Financial targets mid-term:
 • Revenue growth: >15% annual growth, of which 10% organic and 5% through acquisitions
 • EBITA margin: >9%
 • Equity ratio: >30%
 • Dividends: up to 30% of EAT

In addition to the above, financial net debt in relation to adjusted EBITDA on a rolling 12-month basis should not exceed 2.5 over time.

Inission will further explain these financial targets during its digital Capital Market's Day on 19 January 2023 at 10.00-12.00 CET.

Register by email to Fredrik Berghel, CEO Inission, at fredrik.berghel@inission.com.The link to the event and a detailed agenda will be shared after the registration is closed.

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
+4673 202 22 10
fredrik.berghel@inission.com

Olle Hulteberg, Marketing director Inission AB
+46 707 20 24 44
olle.hulteberg@inission.com

This information is information that Inission AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 19 January 2023.

About Inission
Inission is a total supplier of tailored manufacturing services and products in the field of advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product lifecycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services.
Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, USA and Tunisia.The total turnover in the last 12 months amounts to SEK 1.7 billion with approximately 900 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as certified adviser. Reports are archived atwww.inission.com/investor-relations.
Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
org.no. 556747-1890

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/