Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZA expanderar i Centraleuropa

10:30 / 21 January 2022 Hanza Press release

HANZA Holding AB (publ) ser fortsatt ökat behov av komplett, marknadsnära tillverkning och har beslutat att expandera sin verksamhet i tillverkningskluster Centraleuropa genom förvärv av en fastighet i Polen och utbyggnad av anläggningen i Tjeckien.

HANZA erbjuder produkttillverkning genom sex tillverkningskluster. För att möta en ökande efterfrågan har HANZA det senaste året beslutat om expansionsprogram i fem av dessa. Nu har bolaget fattat beslut om att expandera även det sjätte klustret, Centraleuropa, som omfattar produktionsenheter i Polen och Tjeckien.

I Brzeg Dolny, Polen, äger HANZA en produktionsanläggning för elektroniktillverkning. Verksamheten avser att expandera genom förvärv av en närliggande fastighet om 1 000 kvm. I Zabreh, Tjeckien, äger HANZA en produktionsanläggning för kablagetillverkning och avancerad montering. HANZA har beslutat att expandera produktionsytan genom en utbyggnad om ca 1 000 kvm.

Expansionen bedöms kunna ske på kort tid och de nya ytorna kan tas i drift under andra kvartalet, 2022.

Orsaken till expansionen är att HANZA ser ett fortsatt ökat behov av marknadsnära produktion. Bland annat erhöll verksamheten i Centraleuropa en ny norsk kund vid årsskiftet med en uppskattad årsomsättning om 20 MSEK, samtidigt som en befintlig tysk kund indikerar en ökad volym om 40 MSEK inför år 2022.

"Pandemin har tydligt visat på sårbarheten i globala leveranskedjor samt fördelarna med att ha sin produktion nära slutmarknaden, vilket HANZA erbjuder", säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Med denna utbyggnad har vi beslutat om omfattande expansionsprogram för samtliga tillverkningskluster."

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsätter sedan 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/