Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

10:01 / 11 May 2021 Hanza Press release

Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-8399 HANZA Holding AB
Instrument SE0005878543 Ordinary shares
Innehavare Francesco Franzé
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 477 091
Antal rösträtter 3 477 091
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2021-05-07
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 578 091
 - direkt innehavda rösträtter 3 578 091
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,00027 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,00027 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,00027 % 3 578 091
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,00027 % 3 578 091
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 578 091
 - andel av rösträtter 10,00027 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/