Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

12:38 / 18 November 2021 Hanza Press release

Flaggningsmeddelande i HANZA Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556748-8399 HANZA Holding AB
Instrument SE0005878543 Aktier
Innehavare Nordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 799 709
Antal rösträtter 1 799 709
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-11-17
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 770 173
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 1 770 173
Andel
 - aktier 4,94739 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 4,94739 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,94739 % 1 770 173
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,94739 % 1 770 173
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Nordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter 1 767 317
 - andel av rösträtter 4,93941 %
 - bolag Nordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter 2 855
 - andel av rösträtter 0,00798 %
 - bolag Nordnet Bank AB
 - antal rösträtter 1
 - andel av rösträtter 0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 1 770 173
 - andel av rösträtter 4,94739 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB, Nordnet Livsforsikring AS och Nordnet Bank AB har underskridit tröskelvärdet 5 % av utestående aktier och röster till följd av nettosälj.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/