Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Hanza

Hanza

Hanza Holding AB: HANZAs ledning har tecknat fullt i optionsprogram

13:38 / 13 May 2020 Hanza Press release

Årsstämman i HANZA Holding AB (publ) beslutade den 27 april 2020 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för befattningshavare i bolagets koncernledning i form av teckningsoptioner, vilket nu erbjudits och fullt ut tecknats av ledningen.

Incitamentsprogrammet (Incitamentsprogram 2020/2023) består av teckningsoptioner som erbjudits till Erik Stenfors, VD, Lars Åkerblom, CFO och Andreas Nordin, COO. Tillsammans har de förvärvat samtliga erbjudna teckningsoptioner, vilket betyder att 850 000 teckningsoptioner förvärvats till en summa om 365 500 SEK.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs om 20 kronor från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 september 2023.

För fullständiga villkor för Incitamentsprogram 2020/2023, se kallelsen till årsstämman.

Om HANZA:

HANZA är ett globalt kunskaps- och tillverkningsföretag som moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom rådgivning om leverantörskedjor och med egna  fabriker grupperade i regionala tillverkningskluster, skapar vi stabilare leveranser, ökad lönsamhet och en miljövänlig tillverkningsprocess för våra kunder.
HANZA grundades år 2008 och omsatte år 2019 över 2 miljarder kronor. Bolaget har egna produktionsenheter i sju länder; Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande produktbolag som ABB, Epiroc, GE, Getinge,
Oerlikon, SAAB och Siemens.
HANZA är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista.

För mer information: www.hanza.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/