Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Green Landscaping Group

Green Landscaping Group

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Green Landscaping Group AB (publ)

14:38 / 29 April 2024 Green Landscaping Group Press release

Flaggningsmeddelande i Green Landscaping Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556771-3465 Green Landscaping Group AB (publ)
Instrument SE0010985028 shares
Innehavare Afa Försäkring tjänstepensionsaktiebolag
 
Före transaktionen
Antal aktier 2 855 447
Antal rösträtter 2 855 447
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2024-04-26
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 2 755 447
 - direkt innehavda rösträtter 2 755 447
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,85118 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,85118 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,85118 % 2 755 447
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,85118 % 2 755 447
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 2 755 447
 - andel av rösträtter 4,85118 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/